නිවස කළා පුවත් නුගේගොඩ සුජාතා විද්‍යාලයේ පොසොන් බුද්ධාභිවන්දනා බැති ගී සරණිය

නුගේගොඩ සුජාතා විද්‍යාලයේ පොසොන් බුද්ධාභිවන්දනා බැති ගී සරණිය

by Thanushika
July 4, 2024 12:30 am 0 comment

නුගේගොඩ සුජාතා විද්‍යාලය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන පොසොන් බුද්ධාභිවන්දනා බැති ගී සරණිය පසුගිය දින විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී වැඩබලන විදුහල්පතිනි රන්මලි පෙරේරා, විශේෂ ආරාධිතයන් හා අංශ ප්‍රධානින් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවත්විණි. මේ එහිදි ප්‍රාථමික අංශයේ දැරියන් බැතිගී ඉදිරිපත් කළ අයුරුයි.

You may also like

Leave a Comment

අප ගැන

ශ්‍රී ලාංකීය පුවත්පත් කලාවේ මහගෙදර

 

[email protected]

 

011 2 429 586
011 2 429 587
011 2 429 429

 

Web Advertising : (+94) 112 429 315

Facebook

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT