නිවස වීඩියෝ අම්මා,තාත්තාගේ ආදරය අහිමි සෙනාලි, ආදරයෙන් පැරදුන මම අලුත් ආදරයක් එනකම් මග බලන් ඉන්නෙ..

අම්මා,තාත්තාගේ ආදරය අහිමි සෙනාලි, ආදරයෙන් පැරදුන මම අලුත් ආදරයක් එනකම් මග බලන් ඉන්නෙ..

by Thanushika
April 25, 2024 10:23 am 0 comment

You may also like

Leave a Comment

අප ගැන

ශ්‍රී ලාංකීය පුවත්පත් කලාවේ මහගෙදර

 

[email protected]

 

011 2 429 586
011 2 429 587
011 2 429 429

 

Web Advertising : (+94) 112 429 315

Facebook

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT