නිවස කළා පුවත් දිය සායම් ගීතය

දිය සායම් ගීතය

by Test User
March 21, 2024 12:40 pm 0 comment

ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පී ගුණසිරි කොළඹගේ ඒක පුද්ගල සිතුවම් දැක්ම ‘දිය සායම් ගීතය’ නමින් එළැඹෙන 30 හා 31දෙදින තුළ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් ආර්ට් ගැලරියේදී පෙ.09.00 සිට ප.ව 6.30 ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

You may also like

Leave a Comment

අප ගැන

ශ්‍රී ලාංකීය පුවත්පත් කලාවේ මහගෙදර

 

[email protected]

 

011 2 429 586
011 2 429 587
011 2 429 429

 

Web Advertising : (+94) 112 429 315

Facebook

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Lakehouse IT