විනීතා කරුණාරත්නට උපහාර

අප්‍රේල් 8, 2021

ජාතික රූපවාහිනී නාළිකාවෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිෂ්පාදිකාවක වන විනීතා කරුණාරත්න පසුගියදා විශ්‍රාම දිවියට එළඹුණි. වසර තිස් තුනක කාලයක් ජාතික නාළිකාවෙහි සේවය කළ ඇයට "විනීතා කරුණාරත්න ප්‍රතිභානි" නමින් උපහාර උලෙළක් පැවැත්වීය. සේවා කාලය තුළ ඇය සමඟ සමීපව ඇසුරු කළ කලාකරුවන් රැසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය. විනීතා ජාතික රූපවාහිනී නාළිකාවට සමුදී ඇත්තේ ආයතනයට වැද නමස්කාර කිරීමෙන් අනතුරුවයි.