ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල විසින් ටාර්සන් සහ යටගිය අධිරාජ්‍ය එළිදකී

අප්‍රේල් 1, 2021

ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ල විසින් පරිවර්තනය කරන ලද එඩ්ගර් රයිස් බාරෝස්ගේ ටාර්සන් සහ යටගිය අධිරාජ්‍ය නවකතාව පසුගියදා කොළඹ දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමේදී එළිදැක්විය. එහිදී ප්‍රකාශක දයාවංශ ජයකොඩි කෘතියේ ප්‍රභාත් මිරිහාගල්ලට පිළිගැන්වූ අයුරුයි. දමයන්ති ජයකොඩි, ඈන් ශිහානියන මහත්මීන් ද ඡායාරූපයේ වෙති.


රංගකලා පාඨමාලාවට අයැදුම්පත් කැඳවයි

ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ නාට්‍ය හා රංග කලා පාසල මෙහෙවන නාට්‍ය හා රංග කලාව පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා දෙවසරක පාඨමාලාව අධ්‍යන වර්ෂ 2021/22 සඳහා නවක සිසුන් බදවා ගැනීම මේ දිනවල ආරම්භ කොට තිබේ. මෙම පාඨමාලාව ටවර් හෝල් රංගන පදනම සහ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක වන්නෙකි. මෙම අයැදුම්පත් බාර ගැනීම මෙම මස 27 වැනිදායින් අවසන් වන අතර ඹඹඹ.බධඹඥපඩචතත.තඬ වෙබ් අඩවියෙන් මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබාගත හැකිය.