උපාලිගේ ඉන්දීවරී එළිදකියි

අප්‍රේල් 1, 2021

උපාලි කුමාරවංශ රචනා කළ නවතම කෘතිය ඉන්දීවරී පසුගියදා නිකුත් විය. එය සුරස ප්‍රකාශනයකි. මෙහි කර්තෘ උපාලි වේදිකා නාට්‍ය රචකයකු, චිත්‍රශිල්පියෙකු, ගීත රචකයකු සහ කවියකු ලෙස ද ප්‍රකට අයෙකි.


 සිනමා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සංසදයේ මහසභා රැස්වීම

ශ්‍රී ලංකා සිනමා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සංසදයේ වසර 02කට වරක් පවත්වනු ලබන මහ සභා රැස්වීම මෙම මස අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින සවස කොළඹ හත ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සංසදයේ සාමාජිකත්වය ලබාගෙන සිටින සියලුම දෙනාටත් නව සාමාජිකයින් ලෙස සංසදයට බැඳීමට කැමති නිර්මාණකරුවන්ට මේ සඳහා සහභාගීවීමට පුළුවන. මහසභා රැස්වීමට සහභාගීවීමට සුදුසුකම් ලැබීමට චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස එක් චිත්‍රපටයක් තිරගත කර තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර චිත්‍රපටය නිර්මාණ කොට තවමත් එය තිරගත නොවුවද ඒ සඳහා ජාතික හෝ අන්තර්ජාතික සම්මාන ලබා ඇත්නම් මෙයට සහභාගී විය හැකිය. විවිධ අභියෝග හමුවේ පසුගිය වසර දෙක පුරාවට ශ්‍රී ලංකා සිනමා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සංසදයේ ප්‍රගතිය හා කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමටත්, වර්තමානයේ සිංහල සිනමා කර්මාන්තය වෙනුවෙන් ඉන් ගත යුතු සුදුසු තීන්දු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමත් මෙම මහා සභා රැස්වීම දී සිදු වනු ඇත. 2021 සහ 2023 යන දෙවසර සඳහා නව විධායක කමිටු තෝරා පත් කර ගැනීම ද එදින සිදු කරනු ලබයි.