ශ්‍රීමත් තුන්සීය පනියි

අප්‍රේල් 1, 2021

නිවේදක ශ්‍රීමත් ඉන්ද්‍රජිත් ලියනගේගේ කටහඬ 300 වැනි කණ්ඩාම බඳවාගැනීමට සූදානම් වනවග වාර්තාවේ. හඬ පාලනය, ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීම, සම්මුඛ සාකච්ඡා, සජීවී වැඩසටහන් මෙහෙයවීම සහ සංදර්ශ නිවේදන කලාව ඇතුළු අංශ ගණනාවක් යටතේ ඔහු ඉගැන්වීම් සිදුකරයි. මාධ්‍යවේදියකු ලෙස කලක් කටයුතු කළ ඔහු ග්‍රන්ථ කතුවරයෙකුද වේ. එමෙන්ම හඬ කැවීම් ශිල්පියෙකු ලෙසද ප්‍රකටය. ශ්‍රීමත්ගේ පියා නැසීගිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ගුණදාස ලියනගේය.