කාක්කොත් එක්ක බැහැ පුංචි තියෙටර්

මාර්තු 25, 2021

ක්‍රිෂාන්ත වීරමන් නිර්මාණය කළ කාක්කොත් එක්ක බෑ වේදිකා නාට්‍ය එළඹෙන අප්‍රේල් මස 03 වැනිදා සවස බොරැල්ල නාමෙල් මාලිනී පුංචි තියෙටර්හිදී වේදිකාගත වේ. කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා තැබූ මෙම ශාලාව නැවත විවෘත කිරීමෙන් පසුව පෙන්වන පළමු නාට්‍ය වන්නේ මෙයයි. රජිත හිරාන්, නිල්මිණි කෝට්ටේගොඩ, ආරියසේන ගමගේ, සරත් පීරිස්, ජයතිලක හේරත්, ඉෂාරි කුමාරසිංහ, අනු උයන්ගොඩ, ඩික්සන් ජෙරඩ් සමඟ ක්‍රිශාන්ත වීරමන් මෙහි රඟපාති. කාක්කොත් එක්ක බෑ රජී වසන්ත වැලිගමගේ රචනයකි. දුමින්ද ප්‍රදීප් නිෂ්පාදකවරයාය.