ප්‍රවීණ ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුදත් රෝහණගේ දියණියගේ විවාහ මංගල උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා