වැලළෙන ඉතිහාසය

මාර්තු 16, 2023

සිනමා දැක්මක් පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුම්වත් කිරීම පසුගිය දිනෙක තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී සිදුවුණා. එයට පැමිණි චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සුනිල් ටී. ප්‍රනාන්දු ඉතිහාස කතා සිනමාවට නැඟීම ගැන විවිධ කතා කියන්න ගත්තා. දැන් ඒ කතා සිනමාවේ විතරක් නොවෙයි ටෙලි නාට්‍යවලටත් ඇවිත් කියා ඔහු කියන්න ගත්තා. බෙදාහැරීමේ මණ්ඩලයේ සිටින අනුරාධ රැකවත්, අනුර ජසෙන්තුත් මේ කතා අහලා කොක් හඬලා සිනාසුණා. ඒ කතාබහ අතරමැදට පැමිණි මහේන්ද්‍ර පෙරේරාට උඩ ගිහින් බිම වැටුණා වාගේ දැනුණා. වචනයක්වත් කතා නොකර අසාගෙන හිටියා. ඒ ඔහුත් ප්‍රථම වතාවට ඉතිහාස කතාවකට රංගනයෙන් දායක වන නිසා. කොහොම වුණත් කතා වුණේ හරිම ඉතිහාසය සිනමාවට නොනැඟුණොත් ලොකු විනාශයක් වන බවයි.