චිලීට බේරුමක් නැති වෙලා

ජනවාරි 26, 2023

පසුගිය දවසක මොරටුව බොල්ගොඩ පැත්තේ හෝටලයක ප්‍රිය සම්භාෂණයක් පවත්වලා තියෙනවා. ඒ සඳහා කලා ලෝකයේ බොහෝදෙනාට ආරාධනා ලැබිලා සහභාගි වූ බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. ඒ පැමිණි සියලු දෙනා අතර කැපී පෙනුණු පුද්ගලයා බවට පත්වී තිබෙන්නේ ගායන හා රංගන ශිල්පියකු වන චිලීයි. ඔහු පැමිණීමත් සමඟ නවක රංගන ශිල්පිනියන් චිලී වටා රොක් වී ‘අද නම් මග ඇරලා යන්න එපා. අපිත් එක්ක පින්තූරයක් ගන්න ඕනේ’ කියා ඉල්ලා ඇත. වෙනදාට හීන් නූලෙන් මාරුවුණාට එදානම් චිලීට බේරුමක් නැති වෙලා තියනවා. එදා කොහොම හරි නවක රංගන ශිල්පිනියන් ටික සමග පින්තූර අරගන්නම පැයකට වැඩිය ගිහිල්ලා. එතැන හිටපු උසින් අඩුම නිළිය වුණේ ‘ශානි’. ඇය පින්තූර අරගෙන ඉවර වෙලා ‘ගලිවර්ගේ සුවිසැරිය වගේ, මාත් පින්තූරයක් ගත්තා’ යැයි පවසා ඇත.