කේ.ඩී.කේ.ධර්මවර්ධන අනුස්මරණ ප්‍රසංගය

නොවැම්බර් 10, 2022

ගීත රචකයකු හා ජනප්‍රිය ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනි නිවේදකයකු, ලංකාවේ පළමු එෆ්.එම් ගුවන් විදුලි නාලිකාව ඛ්ඪබර ජ්ථ අධ්‍යක්ෂකවරයකු වු කේ.ඩී.කේ.ධර්මවර්ධන මහතාගේ විසි දෙවැනි ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් ඔහු අධ්‍යාපනය ලද මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ රංග ශාලාවේදී ගුණ ගී වරුසා ප්‍රසංගය පැවැත්විණි. ප්‍රසංගය කඳුරට කලා සංසදය, කඳුරට ගුවන් විදුලිය, ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ එක්ව නොවැම්බර් මස 6 වන දා ඔහුගේ අනුස්මරණ දිනය දා පවත්වන්නට යෙදුණි.

මෙම අවස්ථාවට කේ. ඩී .කේ ධර්මවර්ධනයන්ගේ දියණිය ඇතුළු ඥාතීන් සහ ආරාධිතයෝ රැසක් සහභාගි වූහ. ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් ඇතුළු කඳුරට ගුවන් විදුලි සේවයේ කලා සංසදයේ සරල ගී ශිල්පීහූ එදින ගීතවත් වූහ. සංගීතය සාගර සම්පත් ප්‍රමුඛ City Fm වාදක කණ්ඩායම මෙහෙයවූ අතර කටුගස්තොට ඉන්දුමති කලායතනයේ ශිල්පීහු රංගනයෙන් ප්‍රසංගය හැඩගැන්වූහ.