ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් උපහාර

ඔක්තෝබර් 6, 2022

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක සහභාගී වූ ‘යුග දැහැන්’ සංගීත ප්‍රසංගය ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර මොනෑෂ් විශ්වවිද්‍යාලයේදී පසුගිය දා පැවැත්විණ. එහිදී ඕස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වන ජේසන් වුඩ් මහතා විසින් වික්ටර් රත්නායකයන් වෙත උපහාර තිලිණයක් පිරිනැමූ අවස්ථාව.