සිනමා සක්විති ගාමිණි ෆොන්සේකා සමරා ලේ දන්දීමේ පින්කමක් හෙට

සැප්තැම්බර් 29, 2022

සිනමා සක්විති ගාමිණි ෆොන්සේකාගේ 18 වැනි ගුණානුස්මරණය හෙට (30) යෙදි තිබේ. එයට සමගාමීව හෙට නාරාහේන්පිට ජාතික රුධිර මධ්‍යස්ථානයේදි උදෑසන 09.00ට ලේ දන්දිමේ පින්කමක් සංවිධානය කර ඇත. ඒ සඳහා කලාකරුවන් සහ ලේ දන් දිමට කැමති සියලුදෙනාට ගාමිණි ෆොන්සේකා පදනමේ සමාජිකයෝ විවෘතව ආරාධනා කරති. ගාමිණි ෆොන්සේකා පදනමේ කැඳවුම්කරු අසෝක සෙනරත් මුදලිගේ හා ගාමිණිගේ පුත් දම්මිත් ෆොන්සේකා මෙය සංවිධානය කරති.