දුවගේ හාදුව

සැප්තැම්බර් 8, 2022

 

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදකවරියක් වන නිශාන්ති රණතුංගට පසුගිය දින උණුසුම් හාදුවක් ලැබුණා. ඒ වෙන කාගෙන්වත් නෙමෙයි. සංගීත් නිපුන් මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි මහතාගේ දියණිය වන අනුරාධා නන්දසිරි ගෙන්. අභිනන්දන උත්සවයකදී නිශාන්ති රණතුංගට ලැබුණු එම හාදුව කවදාවත් අමතක නොවන්නක් ලෙසයි ඇය සෑම දෙනටම පවසමින් සටහන් කර තිබුණේ. දෙදෙනා දෙදෙනාටම එලෙස පවසා තිබූ බව ඇය ළඟම හිතවතුන්ට ප්‍රකාශ කළා. ඒත්, මේ ඡායාරූපය ගත්ත ඡායාරූප ශිල්පියාට මේ බව නම් දැනගන්නට ලැබෙන්න සලස්වන්න එපා කියලා ඔවුන් කියලා තිබුණු බව අපිට ආරංචි වුණා. ඒ හින්දම ඔවුන්ගේ මේ ඡායාරූපය අපි මේ සැරේ මේ විදිහට සටහන් කළා.