එකම මුහුණු

සැප්තැම්බර් 8, 2022

කලා ක්ෂේත්‍රයේ කතා කරන නම් අතර ඉහළින්ම ඇති නම් දෙකක් ලෙස කුෂාණි සඳරේඛාත් කසුන් කල්හාරත් හැඳීන්විය හැකියි. කසුන්ගෙ හා කුෂානිගෙ ළයාන්විත හා හැඟුම්බර හඬ තරුණ පරපුර ඔවුන්ව වැලඳ ගැනීමට හේතුවයි. ඒ වැලඳගැනීම ඔවුන් කිසි දිනෙක පලුදු නොවීමට වග බලා ගෙන සිටී. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ජීවිතත් සුන්දර එකක්. මේ ඔවුන්ගේ දියණිය සමඟ කළු සුදු ඡායාරූපයක් මුහුණු පොතට එක් කර තිබුණු මොහොතක්. කළු සහ සුදු අතර තිබෙන කදිම නිර්මාණය අදට වඩා අතීතයට ගැළපුණා. එකම මුහුණක ස්වරූපය තිදෙනාටම එන ලෙසට ආලෝකයේ රටාව අඳීමින් ඡායාරූප ගත කර තිබීම කොයි තරම් අපූරු සුන්දර දර්ශනයක් ද? කළු සහ සුදු වෙන්කර හඳුනා ගැනීමත් කළුයි, සුදුයි අතර තියෙන අනිත් වර්ණය ගැන මේ ඡායාරූපයෙන් කොපමණ කියනවාද කියා ඔබට පසක් වනු ඇති.