ලස්සනම කතාවක්

සැප්තැම්බර් 1, 2022

 

බයිලා ගීත කලාවේ මුලින්ම කියැවෙන නම් අතර ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල්ගේ නම ඉහළින්ම තිබෙනවා. වතුර නාලා... තෙත කොණ්ඩේ කඩාලා.. යන ගීතය කා අතරත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වුණා. ඔහු ගැයූ සියලුම ගීත එදා මෙන්ම අදත් එක සේ ජනප්‍රියයි. පසුගිය දිනෙක ඔහු ඇගැයීමට අපුරු සංගීතමය වැඩසටහනක් පැවැත්වුණා.‘ ජීවිතයේ කාට හරි දෙන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ සතුටක් තවත් නෑ. මම ඒ සතුට උපරිමයෙන් භුක්ති වින්දා අද දවසේ‘. මේ පසුගිය දිනෙක සිරස “සජ්ඣායනා” වැඩසටහනට සහභාගි වූ ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් කියූ ලස්සනම කතාව. එය අසා පසෙක සිටි ඔහුගේ පුතුගේ, දියණියන්ගේ සහ අනිල් භාරතීගේ දෑස්වලින් කඳුළු කැට කඩා වැටුණා.