රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය ප්‍රවීණ රූපණවේදියා සුවය ලබා යළි නිවසට

අගෝස්තු 19, 2022

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරයක් සඳහා සහභාගි වී සිටි ප්‍රවීණ රූපණවේදී ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය මහතා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු රෝගාතුර වී පුද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබා නිවසට පැමිණ විවේක සුවයෙන් පසු වේ. එතුමාට සරසවිය අපි ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු.