මේධා මවන රූ මාදිලිය

අගෝස්තු 18, 2022


    
 
 ඔබේ හද බැඳගත් නළු, නිළියන් මවනා ආකර්ෂණීය රූ විලාසිතා අද සිට සරසවිය අරඹන නවතම විශේෂාංගයයි. මෙවර රූ විලාසිතා මවන්නී සුප‍්‍රකට ටෙලි නාට්‍ය නිළියක (හීන, අංගාණි, කොළඹ අපි ආවා, සලාපූර්, තුත්තිරි ඇතුළු ටෙලි නාට්‍ය රැසක රඟපෑ) හා නිවේදිකාවක වූ මේධා ජයරත්නයි.
 
 (හැඩගැන්වීම - කාංචනා අනුරුද්ධිකා - සැලෝන් අනු - කිරුළපන)