ජැක්සන්ට සුව පතා දේව මෙහෙයක්

ජූලි 28, 2022


 
 වේදිකාව, රූපවාහිනිය, සිනමාව ඇතුළු සකලවිධ කලා මාධ්‍යයන් දිග් විජය කළ ජැක්සන් ඇන්තනී මහතාට සුවය පතා විශේෂ දේව මෙහෙයක් පසුගිය 26 වැනිදා අඟහරුවාදා බොරැල්ල සියලූ‍ සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයේ දී පැවැත්විණ.