ගී මුතු වරුසා 31 සිට සෑම ඉරුදිනකම

ජූලි 28, 2022


 
 ශ‍්‍රී ලාංකේය ගේය පද රචක සංගමයට දෙවසරක් පිරීම නිමිත්තෙන්, සංගමයේ සාමාජික ගේය පද රචකයන්ගේ ගී නිර්මාණ තුළින් ඔපවත් වන රසාලිප්ත අඩ හෝරාව ”ගී මුතු වරුසා”‍ නමින් එළැඹෙන ජූලි 31 වැනි ඉරුදින සිට සෑම ඉරුදිනකම උදෑසන 10.00 සිට 10.30 දක්වා ඉසිර පර්ල්බේ ත්‍ප (89.1/89.3 තරංගමාලා) ගුවන් විදුලි සේවය ඔස්සේ ප‍්‍රචාරය කරවීමට සැලසුම් කර ඇත. සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ ගීත (පච 3 ම`ගින්) ”ගී මුතු වරුසා ”‍ නිෂ්පාදකතුමන් වෙත, අංක 074 100 6088 සහ 077 6974226 ඔස්සේ උය්එි්චච ම`ගින් එවීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ. මෙම වැඩසටහනේ නිෂ්පාදක ගේය පද රචක ජෝර්ජ් රොබ්සන් වන අතර ඉදිරිපත් කිරීම යාපා බණ්ඩාර සෙනෙවිරත්නගෙනි.