අලූ‍ත් සෙල්ෆි මෑන්කෙනෙක්

ජූලි 14, 2022


 
 මහේෂ්, ප‍්‍රියන්ත, අනුෂා, තුෂාරි,මාධ්‍ය කේෂත‍්‍රයේ කා අතරත් ලෙන්ගතු චරිතයි. මේ චරිත අතර ඉන්න මහේෂ් පසුගිය සති කිහිපයේ සිට අමුතුම විනෝදාංශයක් බවට පත්කර ගෙන තියෙන්නේ යන ඕනෑම තැනක සෙල්ෆි ගැනීමයි. ඒ වගේම ඔහුගේ නම මුලට අලූ‍තින් නමක්ද එකතු කරල කියල මාධ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රය පුරාම ප‍්‍රචලිත වෙලා. සෙල්ෆිි මෑන්ලා ඕනතරම් ඉන්න වකවානුවක මහේෂ්ටත් සෙල්ෆි මහේෂ් කියලා නමට යෙදීම ප‍්‍රසිද්ධ කරන්නට තියෙන හො`දම වෙලාව මේ බවයි කොඩියා සහ තුෂාරි, අනූෂාට කියන්නට වුණේ.