අපේ තාත්තා කෘතිය 11 වැනිදා ජනගත කෙරේ

මැයි 5, 2022

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ලේඛක උපාලි සමරසිංහගේ නවතම කෘතිය 'අපේ තාත්තා' මැයි මස 11 වැනිදා පස්වරු 4.00ට කොළඹ 07, නිදහස් මාවතේ පිහිටි පුස්තකාල සේවා මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේදී ජනගත කෙරේ. මෙම අවස්ථාවේ මූලාසනය ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය පාතේගම ඤාණිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් හොබවනු ලබන අතර ප්‍රධාන දේශනය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පවත්වනු ලැබෙයි. ප්‍රවීණ රංගධර ජැක්සන් ඇන්තනි විසින් විශේෂ දෙසුමක් පැවැත්වීමට නියමිතය.