ප්‍රසන්න විතානගේ ගේ “කුරවි” සමඟ මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න යළි ගීත රචනයට

මැයි 5, 2022

සත්‍ය සිදුවීමක් පාදක කරගෙන සිනමාවේදී ප්‍රසන්න විතානගේ විසින් බොලිවුඩ්ය හා එක්ව නිර්මාණය කරනු ලබන කුරවි චිත්‍රපටය සමඟ සම්මානනීය ගීත රචක මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න නැවත චිත්‍රපට ගී රචනයට එක් වනු ඇත. ප්‍රසන්න නිර්මාණය කරන මුල්ම ළමා චිත්‍රපටය වන කුරවි ඔහුගේ දොළොස් වැනි සිනමා නිරමාණයයි. ප්‍රසන්න ගේ චිත්‍රපටයකට ගීත ඇතුළත් වන මුල්ම අවස්ථාව ද මෙයයි. තමා ගීත රචනයෙන් විශ්‍රාම ගිය බව මහාචාර්ය ආරියරත්නයන් එකල ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කර තිබුණ අතර ඔහු ගීත රචනයට යළි පිවිසෙනුයේ වසර ගණනාවකට පසුවය. මෙවර මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න කුරවි චිත්‍රපටය සඳහා රචනා කරනු ලබන ගීත සංගීතවත් කරගනුයේ ඉන්දියානු සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයෙකු යටතේ ය. මහාචාර්ය ආරියරත්න ගේ ගීත ඉන්දියානු සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයෙකු යටතේ සංගීතවත් කරනු ලබන මුල්ම අවස්ථාව ද මෙයයි. කුරවි වැඩ කටයතු තව නොබෝ දිනකින් ඇරඹෙනු ඇත.