අනුෂා සොනාලි මියයයි.

අප්‍රේල් 28, 2022
 
 ප්‍රකට සිනමා  නිළි අනුෂා සොනලි අද දින මිය ගියාය.ඇය මිය යනවිට 47 වැනි වියෙහි පසුවිය.සරසවිය සම්මාන ලාභිනියක වන ඇය විසිදැල චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය රගපැවාය.දරු උපත, අගේ වෛරය 2ක ඇතුළු චිත්‍රපට රුසක ඇය විවිධ චරිත රගපැවාය. 
 
සටහන- නිශ්ශංක විජේරත්න