වෙසක් බැති ගී ගායනයට අවස්ථාවක්

අප්‍රේල් 21, 2022

මෙරටුව ජනාධාර වැඩිහිටි නිවාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත වෙසක් බැති ගී ගායනයට සහභාගි වීමට ගී ගායනයේ හැකියාව ඇති නවකයන් කිහිප දෙනෙකු හට අවස්ථාව උදා වී තිබේ. මේ වෙනුවෙන් සහභාගිවන්නන් හට වයස් පරතරයක් නොමැති අතර මැයි මස පළමු වැනිදාට ඒ සඳහා පෙර ඉල්ලුම් කිරීමට අවස්ථාව ඇති බව රුක්මණිදේවී අනුස්මරණ සංගමයේ සභාපතිනි මංගලා පෙරේරා දන්වා සිටී. ඒ වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් පත්‍ර 347/1/2, අබේසේකර මාවත, පොල්පිති මූකලාන, කඳාන ලිපිනයට එවිය යුතු වේ.