චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයින්ගේ සංගමයේ මහ සභා රැස්වීම හෙට

ජනවාරි 27, 2022

 

චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයින්ගේ මහා සභා රැස්වීමක් 2022 ජනවාරි 28 සිකුරාදා පෙව 10.00ට දෙහිවල "Barracuda"" හෝටලයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව සංගමයේ සභාපති අනුරාධ රැකව පවසා සිටියි. මෙදින නව නිලධාරි මණ්ඩලයද තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමිතව ඇත.

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා අර්බුද රාශියකට පත්ව තිබූ සිනමා කර්මාන්තය, විශේෂයෙන් සිනමා ශාලා යළි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් පසුගිය කාලය තුළ දියත් කරන ලදී.

වර්තමානයෙහි සිනමාශාලා හිමියන් මුහුණදී ඇති ගැටලු සහ ඒවා නිරාකරණය කර ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳව කෙරෙන මෙම විද්වත් සාකච්ඡාව සඳහා පැමිණෙන ලෙසට සියලු සිනමාශාලා හිමියන්ගෙන් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයින්ගෙ සංගමය ඉල්ලා සිටී.