‘දම් පදයක සාරය’

ජනවාරි 6, 2022

විගණකවරයකු, බදු උපදේශකයකු, ගණකාධිකාරිවරයකු වන එස්. සුධර්මන් දයාසිරිවර්ධන මහතා විසින් සංස්කරණය කරන ලද අවිද්‍යාවෙන් විද්‍යාවට මඟපාදන ‘දම් පදයක සාරය’ කෘතිය දොරට වැඩීමේ උත්සවය මෙම මස 09 වැනිදා (ඉරිදා) ප.ව. 2.45ට නයිවල වේයන්ගොඩ ජයසිංහ සිටි සෙන්ටර් හිදී පැවැත්වේ.

නයිවල ධර්මරතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත කුඹුක්කදන්වල ධර්මරතන හිමි හා ජාඇල පැරඩයිස් ඔෆ් විස්ඩම් අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධිපති හා ජාඇල චිත්‍රකලා හා සෞන්දර්ය කලායතනයේ අධිපති පියුමාල් පරාක්‍රම රත්නායක මහතා මෙහිදී දේශන පවත්වති.