බුද්ධිනීගේ “උපචාලා” එළිදකී

ඔක්තෝබර් 21, 2021

 

 

ලේඛිකාවක් සහ මාධ්‍යවේදිනියක් වන බුද්ධිනී ජයවර්ධනගේ නවතම නවකතා කෘතිය "උපචාලා" නමින් එළිදකී. ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී ඩොමී ජයවර්ධනගේ මිණිපිරී සහ රංගන ශිල්පී නිහාල් ජයවර්ධනගේ දියණිය වන බුද්ධිනී කලක් සරසවිය පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදිනියක් ලෙස සේවය කළාය.