සිනමාශාලා අද (21) සිට යළි විවෘත වේ

ඔක්තෝබර් 21, 2021

කෝවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දැනට වසා දමා ඇති සිනමාශාලා අද (ඔක්තෝබර් 21) සිට නැවත විවෘත කරන බව චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයන්ගේ සංගමය නිවේදනය කරයි. කොරෝනා කාර්ය සාධක බලකාය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය කරන ලද සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව සිනමාශාලාවල ආසන ධාරිතාවෙන් 25% ක ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් ඇතුළු කිරීමට හැකි වන අයුරින් විවෘත කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. එමෙන්ම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව සිනමාශාලා විවෘත කිරීම සිදු කළ යුතු වේ. චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පෙර තම සිනමාශාලා විෂබීජහරණය කොට ප්‍රේක්ෂකයන්ට සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව චිත්‍රපට නැරඹීමේ පහසුකම් ලබා දෙන ලෙස සියලු සහෝදර සිනමාශාලා හිමියන්ගෙන් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයන්ගේ සංගමය ඉල්ලා සිටියි.

සිනමාශාලා විවෘත කිරීමෙන් පසුව අලුතින් එළිදැක්වුණු ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ චිත්‍රපට තිරගත කිරීමට සූදානම් අතර සෞඛ්‍ය නීති නීති රීතිවලට අනුකූලව පැමිණ චිත්‍රපට නරඹන ලෙස චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුරාධ බී රැකව මහතා ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.