කොවිඩ් වොරියර්

ජූලි 22, 2021

භූමි පෙද්නෙකර් ද ලොව අඩපණ කළ කොරෝනා වෛරසයට මුහුණ දුන් බොලිවුඩ් තරුවක්. සුවය ලද ඇය මේ තත්ත්වයට මුහුණ දුන් අන් අයට ශරීර සුවතාවය තබා ගැනීම වෙනුවෙන් උපදෙස් ලබා දෙමින් දිරිමත් කිරීමද කරනු ලැබුයේ තම අත්දැකීම්ද බෙදාහදා ගනිමින්. ඇය බොලිවුඩයේ අනෙකුත් නළු නිළියන් අතර සුවිශේෂ ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරන නිළියක්. එනම් ඇය පරිසර සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් අනුගමනය කරන විශේෂ පියවරයි. සැමවිටම පරිසරය වෙනුවෙන් යමක් කිරීමට වගබලා ගන්නා ඇය චිත්‍රපට දර්ශන තලයේදී ශුන්‍ය ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන්නීය. චිත්‍රපට කිහිපයකම වැඩකටයුතු සමඟ දැඩි කාලසටහනක් තිබියදීත්, භූමි ඇගේ මානුෂීය කටයුතු සඳහා කාලය වෙන් කර ඇත.

මේ වන විට බොලිවුඩයේ කටයුතු ද සුපුරුදු පරිදි ආරම්භ වී ඇති බැවින් ඇය යළි සිහිපත් කරන්නේ වසංගතයට එරෙහි සටන තවමත් අවසන් වී නැති බවයි. එනිසා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වූ කිසිවකින් බැහැර නොවන ලෙස ඇය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්වූවන්ට උපකාර කිරීම අරමුණු කරගනිමින් 'කොවිඩ් වොරියර්' නම් සමාජ මාධ්‍ය වැඩසටහනක් පවත්වාගෙන යන භූමි පවසන්නේ, සියලුදෙනා තවමත් වසංගතය මධ්‍යයේ සිටින බැවින් සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතු බවයි. "අපේ ජීවිත නිරන්තරයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇති බැවින් අපි නිරන්තරයෙන් වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍යයි. අපේ උත්සාහයෙන් වෛරසය වළක්වා ගත හැකියි. අපි අපේ රට වෙනුවෙන් එය කරමු".