සමාජ යහපතට සමාජ මාධ්‍ය

ජූලි 15, 2021

මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ලොව පුරා ජනතාව අතර බෙහෙවින් ප්‍රචලිතව ඇත. පවතින වසංගත තත්ත්වයේදී සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය ද පැවතියේ ඉහළ මට්ටමකිනි. බොලිවුඩ් නිළි අනන්යා පාණ්ඩේ

වසංගත සමයේදී සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීම ගැන ජනතාවට ප්‍රශංසා කරමින් නව ව්‍යාපාරයක් දියත් කිරීමට කටයුතු යොදමින් සිටී. ඒ වෙනුවෙන් ඇය 'සමාජ යහපත සඳහා සමාජ මාධ්‍ය' ව්‍යාපාරය දියත් කර තිබේ. එහි ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ සමාජ වේදිකා ධනාත්මක හා ගැටලුවකින් තොරව තබා ගැනීමට ජනතාව දිරිමත් කිරීමයි.

"සමාජ යහපත සඳහා ඵලදායි ලෙස සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කළ සියලු දෙනා පැසසුමට ලක් කිරීමට මට අවශ්‍යයි. සමාජ මාධ්‍ය වගකීමෙන් යුතුව භාවිත කිරීමෙන් වසංගත අර්බුදයට මුහුණ දීමට, ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මඟහරවා ගැනීමට සහ අගහිඟකම් ඇති අයට සහ පීඩාවට පත්වූවන්ට හැකි සෑම ආකාරයකින්ම උපකාර කිරීමට ඔබ සියලු දෙනාටම බලය ලබා දී ඇත" අනන්යා පවසන්නීය. "අපි බොහෝ විට කතා කරන්නේ සමාජ මාධ්‍යවල අයහපත් පැත්ත ගැන පමණයි. නමුත් වසංගතය අතරතුර සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මිනිසුන්ගේ බලය සහ මනුෂ්‍යත්වය දැකගත හැකි වුණා. ආගන්තුකයන් ආගන්තුකයන්ට උදව් කිරීම, සම්පත් හා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම, ජීවිත බේරා ගැනීම, කරුණාව, දයානුකම්පාව ඒ ඔස්සේ ඉස්මතු වුණා. මේ නිසාම සමාජයේ යහපත සඳහා ධනාත්මකව හා ඵලදායීව භාවිත කළ සමාජ මාධ්‍ය වීරයන් සමඟ කතා කිරීමට මම සූදානම්" ඇය වැඩිදුරටත් පවසන්නීය.