රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරය මොහාන් සමරනායකට

අප්‍රේල් 22, 2021

ජේ්‍යෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මොහාන් සමරනායක මහතා විසින් පසුගිය 19 වැනි දින රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයේ වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

දෙස් විදෙස් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දශක හතරකට අධික කාලයක් පුරා සුවිශේෂී අත්දැකීම් සහිත ප්‍රවීණයකු වන මොහාන් සමරනායක මහතා මින් පෙර ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයෙහි කටයුතු කර ඇත.

දවස පුවත්පතෙහි උප කර්තෘවරයකු ලෙස ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට පිවිසි මොහාන් සමරනායක මහතා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව වැනි රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන රැසක ඉහළ තනතුරු දරා ඇත. එමෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රවෘත්ති කේන්ද්‍රයේ ප්‍රධානියා ලෙසද කටයුතු කර ඇත.