ආලියා භාත් ට සුවයි

අප්‍රේල් 15, 2021

 

ආලියා භාත් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සුවය ලබා නිවසේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටින්නීය. පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල පැමිණෙන විට ඇය ගංගුබායි කතියවාඩි චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම්වල යෙදී සිටි අතර පරීක්ෂණ වාර්තා පැමිණි වහාම දර්ශන තලයෙන් ඉවත් වී ඇත. භූමි පද්නෙකර්ද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ඇගේ නිවසේ නිරෝධායනය යටතේ සිටින්නීය. විකී කෞෂාල් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ බව නිවේදනය කර දින කිහිපයකට පසු කත්‍රිනා කයිෆ් ද ඇගේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කළාය. තමන්ද වෛරසයට ගොඳුරු වී ඇති බැවින් තමා සමඟ කටයුතු කළ සියලු දෙනාගෙන් පරීක්‍ෂණ කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටියාය.