කෝච්ලා දෙන්නටම ජනතා සම්මාන

අප්‍රේල් 8, 2021

සිරස ටිවී නාළිකාව විකාශය කරන ඊඩඥ මධඪජඥ ඵපඪ තචදඬච මේ දිනවල ජනප්‍රිය රියැලිටි වැඩසටහනක්. එහි සිව් දෙනකුගෙන් සමන්විත විනිසුරු මඩුල්ලහි කාන්තා නියෝජනයන් ලෙස ශශිකා නිසංසලා සහ උමාරියා සිංහවංශ මේ දිනවල කා අතරත් කතාබහට ලක්වෙනවා. කෝචි ශශිකාට සහ කෝච් උමාරියාට පසුගිය දිනක එකම සම්මාන රාත්‍රියක සම්මාන ද්විත්වයක් ලැබුණා. ඒ ඉතඪථ ව්ඥතඵධද සම්මාන උලෙළේ වසරේ ජනප්‍රියම ගීතය සහ ජනප්‍රියම ගායිකාව ලෙස පිළිවෙළින් උමාරියා සිංහවංශ සහ ශශිකා නිසංසලා සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. ඉතින් කෝච්ලා දෙන්නටම සුබපැතුම්!