මාලිනීගේ අසමසම වාර්තාව

අප්‍රේල් 8, 2021

අපේ නිළි රැජින මාලිනි ෆොන්සේකා සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ අසම සම වාර්තාවක් තැබුවාය. ඒ ස්ලීම් නීල්සන් සම්මානය එක දිගට දොළොස් වතාවක් දිනා ගනිමිනි. ඇය මෙරට හා ජාත්‍යන්තරව දිනාගත් සම්මාන සංඛ්‍යාව ගණනය කළහොත් එය ලෝක වාර්තාවක් වන්නට ඉඩ ඇති බවයි අපේ විශ්වාසය.