රජ විරිදු නාඩගම

ජුනි 22, 2023

ගුවන් විදුලි ප්‍රථම විරිදු ශිල්පී රත්නපුරේ ආනන්ද කවිරත්න සූරීන්ගේ දියණිය වන ප්‍රවීණ විරිදු ශිල්පිනී සරෝජිනී කවිරත්න නිර්මාණය කළ, නාට්‍යය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට විරිදුවෙන් කරළියට එන ‘රජ විරිදු නාඩගම’ ජුනි 25 වැනි දින සවස මරදාන ටවර් රඟහලේදී වේදිකා ගත කෙරේ. විරිදුවේ නොයෙක් පැති ස්පර්ශ කරමින් පර්යේෂණාත්මකව මේ නාඩගම වේදිකා ගත කරන අතර දෙපද විරිදු, සංවාද විරිදු, පද පෙරැළි විරිදු, ජන ගී විරිදු, කෝලම් විරිදු, කපිරිඤ්ඤා විරිදු, ප්‍රස්තා පිරිලු විරිදු සහ ප්‍රශස්ති විරිදු එදින නාඩගමේදී ඉදිරිපත් කෙරේ.

චරිත් සේනානායක, කුමාරි මැණිකේ අත්තනායක, නිශ්ශංක ගුණසුමන, ප්‍රියන්ති මංගලිකා, තුෂාරි බණ්ඩාරනායක, ලතා පෙරේරා, සිරිවර්ධන සොයිසා රංගනයෙන් මෙයට දායක වෙති.