වර්ණ’ විශේෂ දැක්මක්

ජනවාරි 12, 2023

අජිත් පී. ධර්මසූරිය අධ්‍යක්ෂණය කළ ඉන්ද්‍රා පතිරාජ නිෂ්පාදනය කළ නිපුනි ෆිල්ම්ස් ඉදිරිපත් කරන වර්ණ සිනමා පටයේ විශේෂ දර්ශනයක් 17 වැනි දින Colombo City Center Scope Cinema  ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.

ලක්ෂ්මන් මෙන්ඩිස්, ජයනී සේනානායක, විශ්ව කොඩිකාර, චමත්කා ලක්මිණි සුරේන්ද්‍ර කුමාර, මෙනුෂි බණ්ඩාර, රවීඳු ප්‍රනාන්දු, නිරෝෂන් බුද්ධික වර්ණ සිනමාපටය රංගනයෙන් දායක වෙති.