‘කලම්බෝ’ යළි එයි ප්‍රදර්ශකයන්ට නිෂ්පාදකයන්ට සහන

ඔක්තෝබර් 21, 2021

"කලම්බො" චිත්‍රපටය 21 වැනිදා සිට නැවත තිරගත කෙරේ. පවතින අවදානම් සහගත තත්ත්වය නිසා නව චිත්‍රපට තිරගත කිරීමට නිෂ්පාදකයන් මැළි වන බැවින් සිනමාශාලා වැසීමට පෙර එතෙක් දින 75ක් තිරගත වුණු "කලම්බෝ" චිත්‍රපටය නැවත තිරගත කිරීමට තීරණය කළ බව එහි නිෂ්පාදක අනූෂ සංජීව එදිරිමුනි මහතා පැවසීය.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සිනමාශාලා දීර්ඝ කාලයක් වසා තැබීම නිසා ඒවා පවත්වාගෙන යා නොහැකි මට්ටමට පැමිණ ඇති බැවින් "කලම්බෝ" චිත්‍රපටය තිරගත කිරීමේදී සිනමාශාලා හිමියන්ට සහන රැසක් ලබාදීමට තීරණය කළ බව ඒ මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව චිත්‍රපටය තිරගත කිරීමෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් නිෂ්පාදකවරයාගේ කොටසෙන් 7.5% ක් සිනමාශාලා හිමියන්ට ලබාදීමට තීරණය කර ඇත. එමෙන්ම කලම්බෝ චිත්‍රපටය ප්‍රධාන වශයෙන් ඡ්ඒර්‍ථ මණ්ඩලයේ සිනමාශාලාවල තිරගත වන බැවින් ඔවුන්ට ලැබෙන ආදායමෙන් 5%ක්ද සිනමාශාලා හිමියන්ට ලබාදීමට ඡ්ඒර්‍ථ මණ්ඩලය එකඟ වුණු බව අනූෂ මහතා පැවසීය. මෙරට සිනමා කර්මාන්තය රඳා පවතින්නට නම් සිනමාශාලා අත්‍යවශ්‍ය බැවින් නැවත සිනමා කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා ඔහු මේ තීරණය ගත් බව පැවසීය.

එමෙන්ම කලම්බෝ චිත්‍රපටය නැරඹීමට එන ප්‍රේක්ෂකයන්ටද සහන රැසක් සැලසීමට සූදානම් බව නිෂ්පාදකවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.