සිත් සසල කළ උපන් දින සාදය

පෙබරවාරි 21, 2019

මේ කියන්න හදන්නේ තවත් ප්‍රවීණ රංගරයකු ගැන කතාව. ඔහු ලකී ඩයස්. ලකීගේ උපන් දිනය ඉකුත් දිනයකදී පැවැත්වුණා. සාමාන්‍යයෙන් ලකී උපන් දිනය මහ ඉහළින් සමරන්නේ නැහැ. එදින අර්ථවත් දෙයක් කරනවා. මෙවරත් සුපුරුදු පරිදි ලකී උපන් දිනය ගෙවා දැමුවේ ගව ඝාතකාගාරයක. කිරි ගවයකු නිදහස් කිරීම ද එදින සිදු කළා. එම ගවයා බේරගන්න මොහොතකට කලින් හිත් සංවේදී කරන සිදුවීමක් වුණා. ඒ ගවයා දුව විත් ලකී ළඟ වැඳ වැටුණා අනේ මාව බේර ගන්න කියන්න වගේ. ලකීත් ඒ මොහොතේ සංවේදී වුණා. කොහොම වුණත් උපන් දිනය දවසේ මෙවන් වූ කර්තව්‍යයන් සිදු කිරීම පිළිබඳ ලකීට ඉහළ ප්‍රශංසා ලැබුණා. එපමණක් නොවේ ලකී මිතුරන්ගෙන් ගව මස් නොකන්නැයි ඉල්ලීමක් ද කළා.

නිශ්ශංක විජේරත්න