මේ දිනවල තිරයට ආ චිත්‍රපට

දෙසැම්බර් 16, 2021

 

ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා ඉතිහාසයේ එක් දිනක් තුළ වැඩිම චිත්‍රපට සංඛ්‍යාවක් මහජන ප්‍රදර්ශනයට මුදාහළ දිනය බවට ඉකුත් දෙසැම්බර් 03 වාර්තා පොතට එක්විය. එදින මුදාහල දෙස් විදෙස් චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව 07 කි. ඒවා ඇතුළුව, මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමා ශාලා තුළ තිරගත වන මුළු චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව 21කි.

පවතින ආර්ථික තත්වය හමුවේ, එකී චිත්‍රපට 21 ම, මුදල් ගෙවා සිනමා ශාලාවක් තුළ නරඹන එකදු සිනමා ප්‍රේක්ෂකයකු හෝ මෙරට සිටිය නොහැකිය. සිනමාවට අතිශය ළැදි ප්‍රේක්ෂකයකු පවා මාසයක් තුළදී මුදල් ගෙවා සිනමාශාලාවක් තුළ නරඹන සිනමාපට සංඛ්‍යාව බොහෝවිට 03 කට හෝ 04 කට සීමා වේ. එහෙයින් මේ දිනවල මෙරට තිරගතවන හොලිවුඩ්, බොලිවුඩ්, කොලිවුඩ්, මොලිවුඩ් සිනමාපට දාහතක තරගකාරිත්වයට මුහුණ දෙමින්, විදෙස් සිනමාපට වෙත ඇදී යාමට උත්සුක වන ප්‍රේක්ෂකයා තමන් වෙත ආකාර්ෂණය කරගැනීමට ඇති සිංහල චිත්‍රපට වන්නෙ ගිනිමල් පොකුරු, භවතරණ, නිහඬ සෙවණැලි සහ නිම්හිම්‍ ය.

සටහන- උදිත.