ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයට සුදේව

අප්‍රේල් 29, 2021

ජේ්‍යෂ්ඨ මාධ්‍යවේදි සුදේව හෙට්ටිඅරච්චි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ලෙස පසුගිය දින පත්වි ඇත. ඔහු හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ සහ ස්වර්ණවාහිණි මාධ්‍ය ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස මීට පෙර කටයුතු කරන ලදි. වසර විසිපහකට වැඩි කලක් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් නමක් දිනූ සුදේව කොළඹ ආනන්ද මහ විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි.