කොවිඩ් තුන්වැනි රැල්ලෙන් සිනමාශාලා හිස් වෙයි

අප්‍රේල් 29, 2021
 
 
මේ වනවිට පවතින කොවිඩ් 19 තෙවැනි රැල්ල හේතුවෙන් දිවයින පුරා සිනමාශාලාවලට ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණීම අවම මට්ටම පවතින බව වාර්තා වේ. නමුත් සිනමාශාලා වැසීම පිළිබඳව මේ වනවිට රජයෙන් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බැවින් චිත්‍රපට තිරගත කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. මේ දිනවල තිරගත වන සිංහල චිත්‍රපට වන්නේ අසම රන්දීල්ගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන "කලම්බෝ", හර්ෂ උඩකන්දගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන "කබඩි" යන චිත්‍රපට වේ.