ගරුඬා වේදිකාවට

ජනවාරි 31, 2019

සරසවිය පුවත්පතේ Down Memory Lane ලිපි මාලාව ලියු ශෝන් මැක්ස්මස් දිසානායක නාට්‍ය නිර්මාණ ‘ගරුඩා’ වේදිකා නාට්‍ය මුහුරත් උලෙළ පසුගිය දින ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

පසුගිය වකවානුවේ සිදු වුණු සිදුවීම් මාලාවක් පදනම් කර ගනිමින් කතාව, තිර රචනය, නිෂ්පාදනය, අධ්‍යක්ෂණය ශෝන් මැක්ස්මස් දිසානායක ගෙන් වන අතර විපුලන්ත හෙට්ටිආරච්චි, විල්මන් සිරිමාන්න, අරුණි මෙන්ඩිස්, කසුන් කහදූව, චරිත රත්නායක රංගනයෙන් දායක වේ. වේදිකා පරිපාලනය සහ ඩිජිටල්කරණය සුරංග ගෙනි. ශෝන් මැක්සිමස් ප්‍රකට කිවිවර හියුබත් දිසානායකගේ පුත්‍රයෙකි.

 

Add new comment