එල්ෆින්ස්ටන් නැවතත් විවෘත වේ

ජනවාරි 24, 2019

ඉතා දිගු කලක් අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම නිසා කාලයක් තිස්සේ කලාකරුවනට අහිමිව තිබූ එල්ෆින්ස්ටන් රංග ශාලාව අද දින සවස නැවතත් විවෘත වනු ඇත. ඒ සජිත් ප්‍රේමදාස සහ රන්ජන් රාමනායක යන අමාත්‍යවරුන්ගේ සුරතිනි. ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුතු එල්ෆින්ස්ටන් රංග ශාලාව මෙලෙස විවෘත වනුයේ අංග සම්පූර්ණ නවීන තාක්ෂණයෙන් යුතු අංගෝපාංගයන් සහිතවය.

1925 ඔක්තෝබර් 19 වැනිදා ඉංග්‍රීසි ජාතික එච්. ඊ. නිවුන් හෑම් විසින් එල්ෆින්ස්ටන් ශාලාවට මුල්ගල තබන ලදී. ඔහු එවකට කොළඹ නගරාධිපතිවරයාය.

ආසන 800 කින් යුතු මෙම ශාලාවේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා වශයෙන් කටයුතු කළේ එච්. එෆ්. බිලිමෝරියා විසිනි. ලාංකික සිනමා ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමියකු වූ ජේ. එෆ්. මදාන් විසින් එල්ෆින්ස්ටන් නමැති ඉන්දීය ආණ්ඩුකාරවරයා සිහිවීම වස් මෙම රඟහලට එල්ෆින්ස්ටන් නම තබන ලදී. මෙරට ජනප්‍රිය සිනමා ශාලාවක් වූ එල්ෆින්ස්ටන්, ටවර්හෝල් රඟහල පදනම වෙත පවරා ගෙන රඟහලක් බවට පරිවර්තනය කරන ලදී.

 

 

 

 

Add new comment