මයිකල් පීරිස් සමුගනී

පෙබරවාරි 18, 2021

පැරැණි ගායක මයිකල් පීරිස් අභාවප්‍රාප්තවේ. කවාලා විලඳ ජාති, සංසාරේ භවේ දුකා ආදී ජනප්‍රිය ගීත වර්තමානයේ ජනතාව අතරට ගෙන ගියේ ඔහුය. මෙම ගීතයන්හි මුල් ගායකයා මයිකල්ගේ පියා වූ සෙබස්තියන් පීරිස්ය. 1939 උපන් මයිකල් මියයනවිට වයස අවුරුදු අසූ දෙකකි.