විජය ගී තරුව අවසන් වටය

පෙබරවාරි 18, 2021

විජය කුමාරතුංගයන්ගේ ගුණ අනුස්මරණය කරමින් වසරක් පාසා පවත්වනු ලබන විජය ගී තරුව ගායන තරගාවලියේ වැඩසටහනේ මෙම වසරේ අදියරේ අවසන් වටය මෙම මස 21 වැනිදා සවස ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ කුමාරතුංග මැදිරියේදී පැවැත්වේ. ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා සභාපති ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස සහ ජනාධිපති සම්බධීකරණ ලේකම් කපිල ගුණසිංහ මෙදින ප්‍රධාන ආරාධිතයන් ලෙස සහභාගී වෙති. මෙම අවස්ථාව විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ සංස්කෘතික පදනමේ සංවිධානයකි. එහි සභාපති ලෙස අනුර ශ්‍රීනාත්, ප්‍රධාන ලේකම් අනුර රාජපක්ෂ සහ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස විජය රන්ජන් කටයුතු කරයි.