රෝහණ දේව සමුගනී

ජුනි 18, 2020

නිදහස් කලා සන්ධානයේ සම ලේකම් රෝහණ දේව පෙරේරා අභාවප්‍රාප්ත වේ. මියයනවිට ඔහුගේ වයස අවුරුදු හැටතුනකි. ඔහු හුණුවටයේ නාඩගම ඇතුළු නිර්මාණ රැසක් ඔහු ඉදිරිපත් කොට තිබේ. සුනෙර පදනම සමඟ එක්ව සමාජ ක්‍රියාකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළ රෝහණගේ අවසන් කටයුතු පසුගියදා සිදුවිය.