හැම්ලට්

ජුනි 18, 2020

රංගධර ටෝනි රණසිංහ විසින් සිංහලයට පරිවර්තනය කළ විලියම් ශේක්ස්පියර්ගේ හැම්ලට් කෘතිය ඔහුගේ වියෝවෙන් වසර පහක් සපිරෙන ජූනි 16 වන දින සරසවි ප්‍රකාශනයක් ලෙස ජනගත කෙරිණි.