බියකරුය  මේ සසර අන්තර්ජාලයේ

ජුනි 18, 2020

තායිලන්තයේ DMC ආයතනය මඟින් නිෂ්පාදනය කළ Love Over 3 D සිනමාපටය සිංහලයට හඬ කවා බියකරුය මේ සසර  නමින් ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය ජාලය මඟින් අන්තර් ජාලයට නිකුත් කොට තිබේ. එය තායිලන්තයේ වෙසෙන දිවැස්ලාභී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විසින් එක්තරා දරුවකුගේ ජීවිතය පිළිබඳ හෙළි කළ සත්‍ය පුවතක් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් නිර්මාණය වූවකි. බියකරුය මේ සසර ශ්‍රද්ධා ටීවී යූ ටියුබ් චැනලය ඔස්සේ නොමිලයේ නැරැඹිය හැකිය.